Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim Tercümanlık
Telefon (0484) 212-1111 / 3853
Kurumsal E-Posta selman.yesil  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme4.03.2022 10:25:12

Dr. Öğr. Üyesi SELMAN YEŞİL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Yabancı Diller Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ 3

1. Adı Soyadı :           Selman YEŞİL

2. Doğum Tarihi :      29/09/1981

3. Unvanı :                 Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu :             Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Arap Dili ve Belagatı

Rize Üniversitesi

2012

Doktora

Arap Dili ve Belagatı

Dicle Üniversitesi

2017

 

5. Akademik Unvanlar

 

Öğretim Üyeliği Tarihi: 2018

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. …

 2. …

6.2. Doktora Tezleri

 1. …

 2. …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 1. …

 2. …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Temel Hedef ve Özellikleri Açısından Arap Edebiyatında Terim Sözlükleri

Şırnak üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 2021/1

2.Yeşil,Selman Kâsım b. Abdullah el-Konevî ve “Enîsü’l-Fukahâ” Adlı Eseri, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2020, cilt: XXV, sayı: 2, s. 165-180
Türkçe [D02364]

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Medreselerde Arap Diline Dair Okutulan Kürtçe Kitaplar, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler (Uluslararası Sempozyum): 29 Haziran - 1 Temmuz 2012 = Islamic Sciences at the Crossroad of Madrasah and Theology (International Symposium): 29 June – 1 July 2012, 2013, cilt: I, s. 453-460

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. İmam Birgivî’nin Avamili İle imam Cürcânî’nin avamili’nn Mukayesesi/ Balıkesir İmam Birgivi Sempozyumu

 2. …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.        Arapçada Lazım ve Müteaddi Fiiller ve Bunları Birbirine Çevirme Yolları = Transitive and Intransitive Verbs in Arabic and the Methods to Transform Them,Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, cilt: II, sayı: 3, s. 115-124.

2.        Arapça Cümle Tahlilinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar = Point to Take Into Consideration in Sentence Analysis, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013, cilt: III, sayı: 6, s. 147-158.

3.        Arap Edebiyatında Melâhin Eserleri (İbn Dureyd’in Kitâbu’l-Melâhin Örneği), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty, 2017, cilt: V, sayı: 9, s. 187-196.

4.        El-İhbâr bi’l-lezî Metodu ve Arap Dili Gramerindeki Yeri, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Bingöl University Journal of Theology Faculty, 2017, cilt: V, sayı: 10, s. 231-244.

5.        Arap Dilinde İ’lâl Kuralları ve Uygulamalı Örnekleri = Arabic Verb Inflection (İ’lâl) Rules and Practical Examples, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Şırnak University Journal of Divinity Faculty, 2019/1, cilt: X, sayı: 22, s. 270-285
Türkçe [D03701]

6.        Arapça ve Türkçedeki Anlatım Bozukluklarının Ortak Noktaları = Common Points of Ambiguities in Arabic and Turkish, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2019, cilt: XXIV, sayı: 42, s. 179-204. Türkçe [D01392]

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. …

 2. …

7.7. Diğer yayınlar

 1. …

 2. … 

8.Projeler

 ….

9.İdari Görevler

 1. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (2018-2022)

 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür (2022-)
10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1. …

 2. …

 11.Ödüller

 1. Akademik Teşvik Ödülü 2020

 2. Akademik Teşvik Ödülü 2022.

12.Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Arapça Mütercim Tercümanlar İçin Seçmeli Ders


 

 

Güncelleme : 23.03.2022 13:40:34