Dr. Öğr. Üyesi MEHMET NURİ SEVGİN
Telefon (0484) 212-1111 / 3865
Kurumsal E-Posta nurisevgin  siirt.edu.tr
E-Posta mnurisevgin  yahoo.com
Açıklama Yüksekokul Müdürü
Güncelleme16.03.2022 13:30:53

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET NURİ SEVGİN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı              : Mehmet Nuri SEVGİN

2.  DoğumTarihi          : 03/02/1972

3.  Unvanı                    :Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    :Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği

ÇukurovaÜniversitesi

1991-1996

Y. Lisans

İşletme

DicleÜniversitesi

2011-2013

Doktora

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Mersin Üniversitesi

2014-2019

 

5.  AkademikUnvanlar

 

Yardımcı DoçentlikTarihi          : DoçentlikTarihi                        :

ProfesörlükTarihi                     :

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve DoktoraTezleri

6.1.  YüksekLisansTezleri

1.   …

2.   …

6.2.  DoktoraTezleri

1.       Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışının İşYaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi : 5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerinde Bir Çalışma

 

7.  Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1.   …

2.   …

7.2.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

        1.  Kıngır, S. Ve Sevgin, M. N. (2013). A research usage level of management inmation systems         school administrators. International Journal of Organizational Leadership, 2 (1), 29-37.

 

  2.    Sepehri, M.,Kıngır, S.,Özkul, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Determination of characteristics of Turkish   managers:case study in fivestar hotels. Journal of Business Cases and Applications, 1-14.

 

7.3.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Sepehri, M.,Kıngır, S.,Özkul, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Determination of characteristics of Turkish managers:case study in fivestar hotels. Journal of Business Casesand Applications, 1-14.

 

2.       Kıngır, S.,Mesci, M., Bazancir, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Perceptions of psychological intimidation of teachers that working in secondary schools. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bosna Hersek

 

3.      Sevgin, M. N. (2017). İslami (muhafazakar) turizm ve Türkiye’de İslami turizmin gelişimi.

 

     

7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.   Turizm Ansiklopedisi / Türkiye (Kitap Bölümü)

2.   …

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

  1.  Erdurur, K.,Kıngır, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Snowrafting asnew concept in tourism destination: a research in Abalı ski center from Van province. International Hospitality Tourism and Travel Research Conference, Antalya.

 

     

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

        1.  Erdurur, K.,Kıngır, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Snowrafting asnew concept in tourism destination: a research in Abalı ski center from Van province. International Hospitality Tourism and Travel Research Conference, Antalya.

 

 

7.7.  Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

 

8.Projeler

1.   …

2.   …

9.İdari Görevler

1.   Siirt Üniversitesi

      Kurtalan MYO.

      Müdür Yardımcısı 2010-2013

2.   Siirt Üniversitesi

      Sosyal Bilimler MYO.

      İşletme Bölüm Başkanı 2015 -…..

 

10.Bilimsel veMesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. …

2.  …

 

11.Ödüller

1.   …

2.   …

 

12.Sonikiyıldaverdiğiniz Önlisans velisansdüzeydekidersleriçinaşağıdakitabloyudoldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

DersinAdı

HaftalıkSaati

ÖğrenciSayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Genelİşletme

İnsanKaynakları

18

4

 

2

243

62

İlkbahar

Müşteriİlişkileri

YönetimveOrganizasyon

YönetimBİlimi

12

4

3

 

2

130

59

33

 

2017-2018

Güz

Genelİşletme

İnsanKaynakları

BilimselAraştırmaYönt.

Halklaİlişkiler

12

4

2

2

 

2

 

1

167

59

32

31

İlkbahar

Müşteriİlişkileri

YönetimveOrganizasyon

SatışYönetimi

BilgisayarBüroProgramları

6

4

6

2

 

2

 

1

52

53

54

16

 

Not: Açılmışsa, yazdönemindeverilendersler de tabloyailaveedilecektir.

Güncelleme : 15.11.2019 08:52:26
Yayınlarım

Sepehri,M., Kıngır, S.,Özkul, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Determination of thecharacteristics of Turkish managers: a case study in five star hotels. Journalof Business Cases and Applications, 1-14.

Kıngır,S. Ve Sevgin, M. N. (2013). A research for the usage level of managementinformation systems by school administrators. International Journal ofOrganizational Leadership, 2 (1), 29-37.

Kıngır,S., Mesci, M., Bazancir, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Perceptions ofpsychological intimidation of teachers that working in secondary schools. II.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Bosna Hersek.

Erdurur,K., Kıngır, S. ve Sevgin, M. N. (2014). Snow rafting as a new concept intourism destination: a research in Abalı ski center from Van province. InternationalHospitality Tourism and Travel Research Conference, Antalya.

Sevgin,M. N. (2015). İslami (muhafazakar) turizm ve Türkiye’de İslami turizmingelişimi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (kabul edilmiştir, yayın aşamasındadır).